photo

Mauka from Nuuanu Pali (1997)

Looking mauka (inland) from the Nuuanu Pali Lookout on Oahu’s Pali Highway.


BACK Oahu Beyond Waikiki page
tedsimages.com Home